MusicBox

| William-so :: 01 | Xiaoxiao :: 01 | Koushilasaki :: 01 |
| Happy star 2 :: 01 | Peian-Yang :: 01 / 02 | Yu-sheng 20 :: 01 | Rebbeca :: 01 |Flash

|Yu-sheng 20 :: 01 | Union Bank of Taiwan & GIORDANO | BMG Music :: Pop |
| Jordan :: 01 / 02 / 03 | Saya :: 01 | Kylie :: 01 |Banner
| Union Bank of Taiwan & GIORDANO | BMG Music :: Classics / Pop |
| Universal Music :: the Rasmus |


Coupon
| Union Bank of Taiwan & GIORDANO |


Forward letter
| Union Bank of Taiwan & GIORDANO |